Drogi Użytkowniku,

Przed naciśnięciem przycisku [Przejdź do Serwisu] lub zamknięciem tego okna, prosimy o przeczytanie poniższej informacji.

Cookies

Informujemy, że w ramach naszych Serwisów wykorzystywane są pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego urządzenia, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Część plików cookies umieszczanych w Twoim urządzeniu końcowym służy celom marketingowym w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji przez nas oraz przez podmioty współpracujące z nami.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies lub odpowiednio zmian ustawień innego oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym. Korzystanie z naszych Serwisów oraz aplikacji bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych podobnych plików możesz znaleźć w Polityce prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies

Poprzez naciśnięcie przycisku [Przejdź do Serwisu] wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Cupsell Sp. z o.o. oraz przez podmioty współpracujące z nami Twoich danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies w celach marketingowych (w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli nie chcesz wyrazić powyższej zgody lub chcesz ją wycofać lub edytować jej zakres zmień ustawienia przeglądarki lub odpowiednio innego oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji na temat przysługujących Tobie praw znajdziesz w Polityce prywatności.

x
Regulamin grupy VIP


§ 1. Postanowienia ogólne
 
 
 1. a) Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz zasady funkcjonowania tego programu.

 2. b) Użytym w niniejszym regulaminie terminom wyróżnionym pogrubioną czcionką, nadaje się takie znaczenie, jakie przypisano
  im w Regulaminie serwisu CupSell.pl

 3. c) W programie może uczestniczyć wyłącznie Użytkownik serwisu CupSell.pl prowadzący Sklep, który spełnia przewidziane
  niniejszym regulaminem warunki uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz zawarł z Usługodawcą stosowną umowę.

 4. d) Udział w programie motywacyjnym jest dobrowolny.
 
 
 
§ 2. Warunki uczestnictwa w programie motywacyjnym
 
 
 1. Usługodawca przewiduje niżej wymienione rodzaje programów motywacyjnych, dla których określa się następujące wstępne
  warunki uczestnictwa:
 
 
 1. 1.    Grupa VIP:
 
 1. ★ sprzedaż za pośrednictwem Sklepu minimum 10 produktów miesięcznie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy

 2. ★ asortyment zadrukowanymi zamieszczonymi przez Użytkownika wzorami słownymi, graficznymi lub słowno-graficznymi
  nie naruszającymi praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich

 3. ★ oferowanie w Sklepie minimum 8 różnych produktów (lub produktów z minimum 8 wzorami słownymi, graficznymi
  lub słowno-graficznymi)

 4. ★ umieszczenie na stronie internetowej Sklepu indywidualnego baneru reklamowego
 
 
 1. 2.    Grupa YouTube VIP Silver (start grupy 15.05.2016):
 
 1. ★ asortyment zadrukowanymi zamieszczonymi przez Użytkownika wzorami słownymi, graficznymi lub słowno-graficznymi
  nie naruszającymi praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich

 2. ★ oferowanie w Sklepie minimum 8 różnych produktów (lub produktów z minimum 8 wzorami słownymi, graficznymi
  lub słowno-graficznymi)

 3. ★ minimum 5 tysięcy subskrybentów na kanale prowadzonym przez Użytkownika w serwisie YouTube

 4. ★ promowanie Sklepu pod każdym filmem zamieszczonym na kanale prowadzonym przez Użytkownika w serwisie YouTube
  poprzez umieszczenie linku do Sklepu
 
 
 1. 3.    Grupa YouTube VIP Gold:
 
 1. ★ sprzedaż za pośrednictwem Sklepu minimum 50 produktów miesięcznie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy

 2. ★ asortyment zadrukowanymi zamieszczonymi przez Użytkownika wzorami słownymi, graficznymi lub słowno-graficznymi
  nie naruszającymi praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich

 3. ★ oferowanie w Sklepie minimum 8 różnych produktów (lub produktów z minimum 8 wzorami słownymi, graficznymi
  lub słowno-graficznymi)

 4. ★ minimum 10 tysięcy subskrybentów na kanale prowadzonym przez Użytkownika w serwisie YouTube

 5. ★ promowanie Sklepu pod każdym zamieszczonym filmem na kanale prowadzonym przez Użytkownika w serwisie YouTube
  poprzez umieszczenie linku do Sklepu
 
 
 
 1. Usługodawca oferuje następujące korzyści wynikające z uczestnictwa w programie motywacyjnym:
 
 
 1. 1.    dla Grupy VIP i dla Grupy YouTube VIP Silver (start grupy Silver 15.05.2016):

 
 1. ★ stałe premie przyznane przez Usługodawcę, za osiągnięcie przez Użytkownika w miesiącu progów sprzedażowych.
  Progi sprzedażowe określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 2. ★ dostęp do asortymentu i funkcji VIP

 3. ★ dostęp do szablonów Sklepów

 4. ★ dostęp do akcji premiowanych (wyzwań sprzedażowych)

 5. ★ możliwość uzyskania wsparcia od opiekuna Grupy VIP w zakresie metod zwiększania sprzedaży

 6. ★ możliwość uzyskania wypłaty Honorarium w terminie 5 dni od dnia wystawienia faktury, względnie w terminie 5 dni od
  złożenia dyspozycji wypłaty
 
 
 
 1. 2.    dla Grupy YouTube VIP Gold:

 
 1. ★ korzyści przewidziane dla Grupy VIP

 2. ★ możliwość negocjowania indywidualnych premii przyznanych przez Usługodawcę
 
 
 
 1. Użytkownicy korzystający z programu motywacyjnego, są zobowiązani w szczególności do:


  1. a) aktywnego prowadzenia sprzedaży w sklepach internetowych prowadzonych za pomocą serwisu CupSell.pl
   lub poprzez dostępny w serwisie CupSell.pl generator,

  2. b) podejmowania działań promocyjnych zmierzających do zwiększenia sprzedaży stworzonych przez siebie produktów
   za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi i sposobów,

  3. c) rozbudowywania oferty sprzedażowej poprzez aktualizację wzorów oraz  tworzenie i zamieszczanie nowych wzorów,

  4. d) przestrzegania Regulaminu Grupy VIP, Regulaminu serwisu CupSell.pl oraz postanowień ustawy o prawie autorskim
   i prawach pokrewnych w zakresie ochrony majątkowych i autorskich praw autorskich innych podmiotów,
 
 
 1. Wraz z uczestnictwem w programie motywacyjnym związane są także prawa i obowiązki przewidziane w indywidualnej umowie
  zawartej na podstawie tego regulaminu.
 
 1. Zgłoszenie do programu motywacyjnego następuje poprzez kontakt Użytkownika z opiekunem Grupy VIP. W zgłoszeniu należy
  określić nazwę programu motywacyjnego, do którego Użytkownik aplikuje. Zgłoszenie następuje za pośrednictwem
  strony internetowej: https://cupsell.pl/konto/wiadomosc/wyslij/opiekun-VIP
 
 
 1. Usługodawca może w każdym przypadku odmówić zawarcia z Użytkownikiem umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym
  bez podawania przyczyn, nawet w przypadku spełnienia przez Użytkownika wymagań określonych niniejszym regulaminem.
 
 
 
§ 3. Progi sprzedażowe
 
 
 1. a) Do progów sprzedażowych zaliczane są wyłącznie transakcje dotyczące produktów niereklamowanych przez Usługodawcę,
  opłacone, zrealizowane i niezwrócone przez nabywców. Progi sprzedażowe są wyliczane osobno
  dla każdego miesiąca kalendarzowego.
 
 1. b) Wszelkie kwoty oferowane Użytkownikom w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym są kwotami BRUTTO.
  Kwoty realnie wypłacane będą pomniejszone o należne zaliczki i składki, zgodnie z przepisami prawa.
 
 1. c) Kwoty przyznanych premii będą doliczane do salda Użytkownika. Użytkownik może wykorzystać przyznaną premię na
  zasadach określonych w Regulaminie serwisu CupSell.pl, z uwzględnieniem odstępstw przewidzianych niniejszym
  regulaminem i umową
 
 1. d) Premie w ramach osiągania kolejnych progów sprzedażowych nie podlegają zsumowaniu.
 
 
 
§ 4. Akcje premiowane (wyzwanie sprzedażowe)
 
 
 
 1. a) Usługodawca ma możliwość oferowania Użytkownikom korzystającym z programu motywacyjnego akcji premiowanych
  (wyzwań sprzedażowych).
 
 1. b) Akcja premiowana (wyzwanie sprzedażowe) polega na zaproponowaniu Użytkownikom dodatkowej premii w zamian
  za wypełnienie przez Użytkownika jej warunków.
 
 1. c) Warunki przyznania dodatkowej premii za spełnienie warunków akcji premiowanej (wyzwania sprzedażowego) oraz
  termin jej obowiązywania będzie każdorazowo określany przez Usługodawcę.

 2. d) Użytkownicy są informowani o warunkach obowiązującej akcji premiowanej (wyzwania sprzedażowego) poprzez
  wysłaną w dniu jej rozpoczęcia wiadomość na podany przez Użytkownika w systemie CupSell.pl adres poczty elektronicznej
 
 1. d) Transakcje zaliczane do akcji premiowanych nie są wliczane do progów sprzedażowych.§ 5. Opiekun Grupy VIP
 
 
 
 1. a) Usługodawca powoła opiekuna Grupy VIP.

 2. b) Użytkownicy z wszelkimi kwestiami powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z opiekunem Grupy VIP.


 3. Opiekun Grupy VIP:

  1. ★ zawiera z Użytkownikami umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym

  2. ★ doradza w zakresie funkcjonowania portalu CupSell.pl oraz w zakresie efektywnej sprzedaży asortymentu

  3. ★ udziela Użytkownikom wszelkich informacji związanych z programem motywacyjnym

  4. ★ przyznaje Użytkownikom prowizje sprzedażowe
  5.  
 
 
§ 6. Postanowienia końcowe
 
 
 
 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i umową zawarta na jego podstawie, w pierwszej
  kolejności znajdą zastosowania regulacje zawarte w Regulaminie serwisu CupSell.pl, a następnie przepisy prawa powszechnie
  obowiązującego w Polsce.

 2. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym także wysokości premii sprzedażowych.

 3. 3. O zamiarze zmiany regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika przesyłając treść nowego regulaminu na
  wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 4. 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania informacji o tej zmianie.

 5. 5. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu lub Regulaminu serwisu CupSell.pl, w zakresie wpływającym na jego prawa
  i obowiązki, Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą na podstawie niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
  Inne ewentualne przypadki wypowiedzenia umowy regulowane są samą umową.

 6. 6. Udział w programie motywacyjnym nie wpływa na ceny asortymentu w prowadzonych przez Użytkowników Sklepach
 
 
 
Załącznik nr 1:
 
Premie za osiągnięcie progów sprzedażowych:
 
a) Sprzedaż koszulek (klasyczna męska, damska, dziecięca w dowolnym kolorze)
Za sprzedaż 40 szt. koszulek - dodatkowe 40 zł premii
Za sprzedaż 60 szt. koszulek - dodatkowe 120 zł premii
Za sprzedaż 100 szt. koszulek - dodatkowe 300 zł premii
 
 
b) Sprzedaż kubków:
Za sprzedaż 10 szt. - dodatkowe 10 zł premii
Za sprzedaż 20 szt. - dodatkowe 40 zł premii
Za sprzedaż 30 szt. - dodatkowe 90 zł premii