SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ DOSTAWY KURIEREM DPD JUŻ OD 149 ZŁ
Mój koszyk
Zaloguj
Załóż konto

pomagam 2

sklep Tarnosko
KOLORY

cm bez rozmiaru
A 0.00
wartość pluszaka to 42 zł + 2 zł na pomoc fundaci tvn nie jesteś sam. MORZESZ EDYKOWAĆ!!!

REHULAMIN TVN:


I. Postanowienia ogólne


 


1. Fundacja TVN opracowała niniejszy regulamin udzielania pomocy społecznej (zwany dalej „Regulaminem”) na podstawie par. 5 ust. 3 Statutu Fundacji TVN nie jesteś sam (dalej: „Fundacja TVN”) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, j.t. ze zm).


2. Fundacja udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy społecznej z powodu:
a. niepełnosprawności
b. długotrwałej lub nieuleczalnej  choroby
c. ubóstwa
d. bezrobocia
e. zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,
f. sieroctwa
g. przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.


3. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym wskazanym w punkcie 4 poniżej jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc społeczną w Fundacji TVN.


4. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł.


5. Za dochód, wymieniony w punkcie 4 uważa się przychód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.


6. Do dochodu nie wlicza się:


a. zasiłków celowych


b. specjalnych zasiłków celowych


c. świadczeń jednorazowych


d. świadczeń w naturze


e. pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit


f. nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych


g. pomocy rzeczowej


h. posiłków


 


II. Zakres pomocy


1. Fundacja TVN przyznaje pomoc wyłącznie w formie pieniężnej w następujących formach:


a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację TVN.


b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji TVN


c. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu.Miś Pluszowy 

Kto powiedział, że pluszowe misie są tylko dla dzieci? Z pewnością wywoła uśmiech na twarzy przyjaciela, drugiej połówki lub innej bliskiej osoby. Wielkości Misia to około 25 cm, koszulka 100% bawełna.

Maksymalny obszar zadruku to 4 cm x 4 cm.

WAŻNE: Nadruki wykonane w technologii DTG. Prać ręcznie Ze względu na specyfikę nadruku zewnętrznego prać ręcznie, nie trzeć. Nie stosować wybielacza oraz środków agresywnych. 

Metody płatności
Metody dostawy
Skopiuj link: YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCgyZ5V7TyYksDkXYFQnumaA

Wyślij wiadomość do sprzedawcy