Zdjęcie użytkownika

mirattio

Info

Profil użytkownika: mirattio

data założenia konta: 2016-02-06 00:03:30

Opis użytkownika

Witaj. Zapraszam do tworzenia własnych projektów. W generatorze znajdziesz wszystkie wzory widoczne na kubkach. Dodaj jeden lub więcej zwierzaków do swojego projektu i stwórz wyjątkowy kubek, koszulkę i co tylko chcesz. Zacznij od: Generator - Nowy Projekt - Galeria Wzorów. Udostępniam Ci wszystkie funanimals do Twoich projektów. Pozdrawiam. Mirattio.* * Welcome. Feel free to create their own projects. The generator all designs shown on mugs. Add one or more pets for your design and create a unique mug, T-shirt and what you want. Start with: Generator - New Project - Gallery Designs. I've shared all the funanimals to your projects. Regards. Mirattio. Dzięki - tłumacz google

Sklepy użytkownika

.

Sklep przeniesiony na funanimals.pl

ilość produktów: 53

.

Sklep przeniesiony na funanimals.pl

ilość produktów: 0
funanimals.pl

funanimals.pl

Zabawne zwierzaki "patrzą na siebie" gdy postawimy obok dwa kubki lub staniemy przy sobie. Tworzą komplet dla przyjaciół, par, zakochanych. Wzory widoczne na http://funanimals.pl możesz umieścić na dowolnym produkcie (Generator - Galeria Wzorów - zacznij od przycisku "nowy projekt"). Grafiki są przyjazne dla dzieci, dorosłych, zakochanych, na imieniny, urodziny, walentynki i inne okazje. Dodaj swój podpis, imię, dedykację. Twój prezent będzie wyjątkowy. Możesz też nic nie pisać, bo możesz wszystko. Jeśli uśmiechasz się przeglądając zwierzaki to znaczy, że są właśnie dla Ciebie. W generatorze udostępniłem duuużo grafik. Korzystaj, projektuj, zamawiaj :) Generator - Nowy Projekt - Galeria Wzorów Zapraszam, Mirattio - funanimals.pl Za wszelkie sugestie wdzięczny będę ******************************************************************* Funny animals " look at each other " when we put next to two cups or stand with you . They create a set for friends, couples , love . Designs shown on http://funanimals.pl you can put on any product ( Generator - Designs Gallery - start of the " new project " ) . Graphics are friendly to children, adults , love, for birthdays, Valentine's Day and other occasions . Add your signature , name, dedication. Your gift will be unique . You can also nothing to write , because you all . If you smile browsing animals that mean that they are right for you. The generator has made available to eating lots of graphics. Enjoy , design , contracting :) Generator - New Project - Gallery Designs I invite you, Mirattio - funanimals.pl Grateful for any suggestions I :) Tłumaczenie - tłumacz google

ilość produktów: 283